İşvereni Tanımanız Gerekli

İşverenin istediği başlıca vasıfların ne olduğunu biliyor musunuz?
İletişim becerileri
Güçlü iş etiği
Takım çalışması becerisi
İnisiyatif kullanabilme
Kişilerarası ilişki becerileri

Farkınızı belirlemelisiniz!
Profesyonel hayattaki amaç ve hedefiniz nelerdir?
Profesyonel nitelikleriniz nelerdir?
Firma için yararlı olabilecek nitelikleriniz nelerdir?
Bu işte çalışmayı neden bu kadar çok istiyorsunuz?
Tecrübeniz nedir?
Güçlü yönleriniz nedir?

Mülakatı yapan kişinin birlikte çalışma kararını ne etkiler?
İlk izlenim gerçekten önemlidir.
İletişim üstündür.
Çalışkanlık görülür.
Kararlılık önemlidir.
Açık sözlülük esastır.
© 2014 Manpower İnsan Kaynakları Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.